ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำปี 2563

1. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
5. ว่าพันตรี ดร.สมบัติ วงศ์กำแหง กรรมการเนติบัณฑิตยสภา เป็นที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

 

ที่ปรึกษาประจำปี 2563

1.นายสุพัฒน์  โพธิสาร          ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานสหกรณ์
2.นางเลขา      ภูริภูมิ             ที่ปรึกษาด้านเงินทุน
3.นายสุจินดา  อภัยจิตต์         ที่ปรึกษาอิสระ
4.นายรุ่งอรุณ  สุวรรณทรัพย์   ที่ปรึกษาด้านการบริหารงาน