เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน(ฉฉ.)
1.อายุการเป็นสมาชิก 1 เดือนขึ้นไปจึงมีสิทธิ์ยื่นกู้ได้
2.กู้ได้ไม่เกิน 30,000 บาท หรือครึ่งหนึ่งของเงินได้รายเดือน
2.เงินได้รายเดือนคงเหลือไม่น้อยกว่า 1,500 บาท
3. ชำระไม่เกิน 4 งวด
4. ไม่มีผู้ค้ำ
5. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ ให้เป็นไปตามประกาศของสหกรณ์เป็นคราว ๆ ไป
6. ทุกวันสิ้นเดือนสหกรณ์งดจ่ายเงินกู้ทุกประเภทเพื่อปิดบัญชี
7. สมาชิกที่เคยผิดเงื่อนไขส่งเงินค่าหุ้นรายเดือน  เงินงวดชำระหนี้เงินกู้อื่น ๆ ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยทุกกรณีไม่มีสิทธิ์ยื่นเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรายเดือน เว้นแต่ได้นำเงินที่ค้างมาชำระให้เสร็จสิ้นก่อน

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1074869

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com