โครงการสนับสนุนกลุ่มวิชาการสมาชิก
และ
โครงการสหกรณ์สัญจรพบปะสมาชิก
ประจำปี 2562
ณ  โรงเรียนสังขะ, โรงเรียนประสาทวิทยาคาร
วันที่ 23 มิถุนายน 2562

 

 

.