โครงการเกษียณเป็นสุข  ประจำปี 2562
ณ โรงแรมสกายวิว อ.เมืองบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์
วันอาทิตย์ที่ 24 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2562

 

 

.