โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมวันเด็ก
ณ หอประชุมจังหวัดสุรินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 6 ธันวาคม 2562

 

 

.