โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมวันเด็ก
ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดศาลาลอยสุรินทร์
อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 11 ธันวาคม 2562

 

 

.