โครงการเลี้ยงอาหารกลางวันและกิจกรรมวันเด็ก
ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านรุน
อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 17 ธันวาคม 2562

 

 

.