1.สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกที่ถึงแก่กรรม  วงเงินไม่เกิน 200,000  บาท

 

ที่

อายุการเป็นสมาชิก

จำนวนเงิน(บาท)

   1  

ไม่เกิน     2  ปี

20,000

   2  

อายุเกิน  2  ปี  แต่ไม่เกิน   3  ปี        

30,000

   3  

อายุเกิน  3  ปี  แต่ไม่เกิน   4  ปี        

40,000

   4  

อายุเกิน  4  ปี  แต่ไม่เกิน   5  ปี        

50,000

   5  

อายุเกิน  5  ปี  แต่ไม่เกิน   6  ปี        

60,000

   6  

อายุเกิน  6  ปี  แต่ไม่เกิน   7  ปี        

70,000

   7  

อายุเกิน  7  ปี  แต่ไม่เกิน   8  ปี        

80,000

   8  

อายุเกิน  8  ปี  แต่ไม่เกิน   9  ปี        

90,000

   9  

อายุเกิน  9  ปี  แต่ไม่เกิน 10  ปี        

100,000

 10  

อายุ      10  ปี ขึ้นไป

200,000

เอกสารขอรับเงินสวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกถึงแก่กรรม
-สำเนาใบมรณะบัตรพร้อมฉบับจริง
-สำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกที่ถึงแก่กรรม
-สำเนาทะเบียนบ้านของทายาทผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
-สำเนาบัตรทายาทของผู้ขอรับเงินสงเคราะห์
-เอกสารยื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 

 
วันที่ 13 กันยายน 2564
ณ สพม.สุรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 6 กันยายน 2564
ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 3 กันยายน 2564
ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์
 
 
วันที่ 9 เมษายน 2564
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
 
  ดูเพิ่มเติม
   
มาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันเถอะ
เริ่มฝาก 4 เมษายน 61 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

วารสารสหกรณ์ฯ

2magazine jun 59

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2563 ร้อยละ
ปันผล 5.80
เฉลี่ยคืน 18
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
905822

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด          

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.80
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.05
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.80
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
 4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.65
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.65
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.65
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.65
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.65
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com