สหกรณ์ฯ มอบเงินสนับสนุนซื้อรถเพื่อออกพบช่วยเหลือผู้ป่วยต่างอำเภอ

วันที่ 6 กันยายน 2564

ท่าน  ดร.สำโรง  บุญโต  ประธานคณะกรรมการมอบหมายให้นายองอาจ ดีประดวง รองประธานที่ 1 และกรรมการ ร่วมผู้จัดการ

เข้าพบท่านผู้ว่าฯ มอบเงินสนับนุนซื้อรถเพื่อออกพอช่วยเหลือผู้ป่วยต่างอำเภอให้ทีมงาน เหล่ากาชาดและโรงพยาบาลสุรินทร์

จำนวน 20,000 บาท

 

.