โครงการ

โครงการสนับสนุนกลุ่มวิชาการแก่สมาชิก ประจำปี 2565 ครั้งที่5

ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์

วันที่ 14 พฤษภาคม 2565 

.