ที่ปรึกษาและที่ปรึกษากิตติมศักดิ์

 

 1. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
 2  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 33
 3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
 4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
 5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3
 6. นายรุ่งอรุณ    สุวรรณทรัพย์    ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานสหกรณ์ทั่วไป
 7. ดร.สุจินดา     อภัยจิตต์           ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
 8. นางภัทิรา      เสงี่ยมศักดิ์        ที่ปรึกษาด้านเงินลงทุน
 9. นางเลขา       ภูริภูมิ                ที่ปรึกษาด้านเงินลงทุน
10. นายสำรอง   ไกรเพชร           ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com