ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ประจำปี 2562

1. ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
2 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1
4. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2
5. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

 

ที่ปรึกษาประจำปี 2562

 

1. ดร.สุจินดา      อภัยจิตต์            ที่ปรึกษาด้านข้อบังคับและงานบริหารทั่วไป
2. นายรุ่งอรุณ     สุวรรณทรัพย์     ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานสหกรณ์ทั่วไป
3. นางเลขา        ภูริภูมิ                 ที่ปรึกษาด้านการลงทุน
4. นายสำรอง     ไกรเพชร            ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
5. นายเกตุพงษ์  เห็นถูก               ที่ปรึกษาด้านกฏหมาย

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com