ที่ปรึกษาสหกรณ์

 1 นายกฤตพล ชุติกุลกีรติ
ศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์
 1 นายสำเริง  บุญโต
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
 1 นายกิตติภัทท์ ไกรเพชร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาสุรินทร์ เขต 2
 1 นายคำปุ่น บุญเชิญ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาสุรินทร์ เขต 3
 t2 นางภัทิรา เสงี่ยมศักดิ์
ที่ปรึกษาด้านเงินลงทุน
 t4

นางเลขา ภูริภูมิ
ที่ปรึกษาด้านเงินลงทุน

t6 นายสุจินดา อภัยจิตต์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย
t6 นายรุ่งอรุณ  สุวรรณทรัพย์
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานสหกรณ์ทั่วไป
t6 นายสำรอง ไกรเพชร
ที่ปรึกษาด้านการศึกษา
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com