ปฏิทินไทยในขณะนี้กำหนดให้เทศกาลสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13-15 เมษายน ของทุกปี และเป็นวันหยุดราชการ อย่างไรก็ตาม ประกาศสงกรานต์อย่างเป็นทางการจะคำนวณตามหลักเกณฑ์ในคัมภีร์สุริยยาตร์ ซึ่งแต่โบราณมา

Previous ◁ | ▷ Next

หน้าแรก

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 สหกรณ์ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 ต่อปี เริ่ม 1 เม.ย 57 เป็นต้นไป 78
2 เรียน สมาชิกเนื่องจาก การเงินสพม.เขต 33 ได้หักเงินส่งชำระหนี้สหกรณ์ผิดพลาด 154
3 แจ้งสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ทุกท่านให้ส่งสำเนาบัตรประชาชาน เพื่อจัดทำประกันชีวิตด่วน 90
4 แจ้งสมาชิกทุกท่านสหกรณ์ฯ จะดำเนินการโครงการศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 26- 28 มี.ค. 57 142
5 ประกาศการรับสมัครสมาชิก สส.ชสอ. รอบที่ 5/2557 อายุไม่เกิน 60 ปี รับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนนาคม 2557 213
6 ขอเรียนเชิญ สมาชิกสหกรณ์คุรุสัมพันธ์ฯ ทุกท่านไปติดต่อขอรหัสผ่าน เพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเอง 145
7 การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 121
8 การกรอกข้อมูลเอาประกันชีวิต ขอให้สมาชิกกรอกข้อมูลที่เป็นจริง 137

hot3


ผลดำเนินงาน

 

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2557

ข้อมูล ณ สิ้นวันที่ 30 พฤศจิกายน 2556

 

สมาชิกสามัญ

2,110 คน

จำนวนสมาชิก

2,032 คน

 

สมาชิกสมทบ

263 คน

จำนวนเงินรับฝาก

208 ล้านบาท

 

สินทรัพย์รวม

3,496,488,686.16 บาท

ทุนเรือนหุ้น

870 ล้านบาท

 

หนี้สินรวม

2,391,667,334.16 บาท

 

 

 

ทุนรวม

1,104,821,352.00 บาท

 

 

 

รายได้รวม

42,607,158.33 บาท

 

 

 

หัก รายจ่ายรวม

23,168,600.32 บาท

 

 

 

กำไร

19,438,558.01 บาท

   

รูปภาพกิจกรรม
 DSC 0498 ศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
เมื่อวันที่ 26 - 28 มีนาคม พ.ศ. 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ได้จัดโครงการ "ศึกษาดูงานผู้แทนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด" สมาชิกจำนวน 100 คน คณะกรรมการจำนวน 15 คน ฝ่ายจัดการจำนวน 9 คน ผู้ตรวจสอบกิจการจำนวน 5 คน รวมเป็นจำนวน 129 คน ณ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ เห็นความสำคัญจำเป็นต่อการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักการ อุดมการณ์ ของสหกรณ์แก่สมาชิก และมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการสหกรณ์อย่างมีประสิทธิภาพ
DSC 0051

โครงการสัมมนาคณะกรรมการดำเนินการ และเจ้าหน้าที่

เมื่อวันที่ 23 - 24 มกราคม พ.ศ. 2557 สถานที่โรงแรมทองธารินทร์  และ สหกรณ์ออมทรัพย์อนามัยสุรินทร์ จำกัด สหกรณ์ได้จัด โครงการอบรม  สัมมนา  คณะกรรมการ  และเจ้าหน้าที่  เพื่อให้ผู้รับการอบรม  มีปฏิสัมพันธ์  เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และนอกองค์กร  มีความรัก  เกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันของการดำเนินงานสหกรณ์  ในสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน
 DSC 0113

โครงการส่งเสริมการออมทรัพย์และระดมทุนเรือนหุ้น

สหกรณ์ได้จัดโครงการ "โครงการส่งเสริมการออมและระดมทุนเรือนหุ้น" เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกออมทรัพย์โดยการฝากเงินและระดมทุนเรือนหุ้นจากสมาชิกและสมาชิกสมทบ เป็นการสร้างความมั่นคงแก่สหกรณ์ฯ
cQA3

โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)

เมื่อวันที่ 18 มกราคม พ.ศ.2557  สถานที่โรงแรมทองธารินทร์ จังหวัดสุรินทร์ สหกรณ์ได้จัดโครงการ "โครงการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการสหกรณ์" โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ  เจ้าหน้าที่ ผู้ตรวจสอบกิจการและตัวแทนสมาชิก  จำนวน 40 คน เข้าร่วมกิจกรรม  เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสหกรณ์ (CQA)  คณะกรรมการดำเนินงาน  เจ้าหน้าที่  ผู้ตรวจกิจการสหกรณ์   ตัวแทนสมาชิก และตัวแทนจากหน่วยงานอื่นที่มีส่วนได้เสีย
 

ดูรูปภาพเพิ่มเติม

งานสมาคม


เข้าสู่ระบบ


042372
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
649
789
1562
36472
14037
22277
42372

Your IP: 50.17.176.149
Server Time: 2014-04-23 15:14:56

b1

นายเมธี แตงจันทึก
ประธานกรรมการ

o1

นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
ผู้จัดการ

webpdf

ดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท ดอกเบี้ย
ฉุกเฉิกรายเดือน 7.65
สามัญทั่วไป 7.65
พิเศษปันผลรายปี 7.90
สามัญเพื่อโครงการพิเศษ 7.90
สามัญเพื่อสวัสดิการการศึกษา 7.65
สามัญค่าวิทยะฐานะ 7.65
สามัญเพื่อความมั่นคง 7.15
สามัญเพื่อโครงการรวบหนี้ 7.55
สามัญเพื่อทองคำ 7.65
สามัญเพื่อทัศนศึกษา 7.65
เงินกู้พิเศษ 7.65
พิเศษรวมหนี้ 7.55

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท ดอกเบี้ย
เงินรับฝากออมทรัพย์ 3.50
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ1 3.75
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2 4.00
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ3 4.25
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ4 3.50

เลขบัญชีสหกรณ์

bank1

ธนาคารกรุงไทย
สาขา สุรินทร์

เลขที่บัญชี 310-1-25286-5

bank2

ธนาคารออมสิน
สาขา สุรินทร์

เลขที่บัญชี 050931891472

bank3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขา สุรินทร์

เลขที่บัญชี 010268074996

การกรอกข้อมูลเอาประกันชีวิต ขอให้สมาชิกกรอกข้อมูลที่เป็นจริง

CATEGORY ข่าวประชาสัมพันธ์ Published on: 3100-02-20 23:55:00 Author: : Kurusurin Hits : 137
เรื่อง การกรอกข้อมูลเอาประกันชีวิต ขอให้สมาชิกกรอกข้อมูลที่เป็นจริง รายละเอียด การกรอกข้อมูลเอาประกันชีวิต ขอให้สมาชิกกรอกข้อมูลที่เป็นจริงเพื่อประโยชน์แก่สมาชิกโดยตรง หากแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ บริษัทประกันจะปฏิเสธการจ่ายเงินค...

Readmore

Joomla templates by Joomlashine