Previous ◁ | ▷ Next

หน้าแรก

แสดง # 
# ชื่อ ฮิต
1 การแสดงมุฑิตาจิตแก่สมาชิกผู้เกษียณใน ปี 2557 4
2 เชิญเข้าประชุมสัมมนาโครงการเกษียณเป็นสุข สมาชิกช่วงอายุ 50-60 ปี 194
3 สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ประกาศขายที่ดิน ที่จังหวัดชัยภูมิ 198
4 ประกาศผลการพิจารณาการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ปี 2557 289
5 ประกาศ วันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 124
6 สส.ชสอ. รับสมัครสมาชิก ประเภท สามัญ และ สมทบ 302
7 การให้ทุนส่งเสริมการศึกษาแก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด 585
8 ประกาศ สหกรณ์คุรุสัมพันธ์ฯ หยุด 1 วัน วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม 2557 197
9 สหกรณ์ปรับดอกเบี้ยเงินกู้ทุกประเภท เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.30 ต่อปี เริ่ม 1 เม.ย 57 เป็นต้นไป 417
10 เรียน สมาชิกเนื่องจาก การเงินสพม.เขต 33 ได้หักเงินส่งชำระหนี้สหกรณ์ผิดพลาด 506

หน้า 1 จาก 2

hot4

รายงานฐานะทางการเงิน
ที่
รายการ
ปี2556/บาท
เดือน พ.ค.
2557/บาท
1
ทุนเรือนหุ้นที่ชำระแล้ว
870,421,560.00
964,955,730.00
2
ทุนสำรองและทุนอื่น
184,971,729.25
207,064,493.99
3
เงินรับฝาก
224,362,609.17
281,562,021.87
4
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
0
0
5
ออกตั๋วสัญญาใช้เงิน
1,290,000,000.00
1,290,000,000.00
6
เงินกู้ยืม
788,497,548.30
889,739,155.58
7
หนี้สินอื่นๆ
3,278,983.25
3,618,395.50
8
กำไรสุทธิ
117,100,978.74
55,549,055.16
9
ทุนดำเนินการทั้งหมด
3,478,633,408.65
3,693,566,792.10
10
เงินให้กู้แก่สมาชิกระหว่างปี
1,204,948,191.75
490,811,581.50
11
สมาชิกชำระคืนเงินกู้ระหว่างปี
554,475,941.27
286,226,322.97
12
เงินกู้คงเหลืออยู่ที่สมาชิกเมื่อสิ้นปี
3,469,779,907.61
3,674,365,166.14

 

รูปภาพกิจกรรม
 DSC 0400 “โครงการเกษียณเป็นสุข”
วันเสาร์ที่ 23 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557
ณ. ห้องประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์คณะครุศาสตร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 DSC 14 “สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด ”
วันศุกร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2557
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด เยี่ยมชม สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
 DSC 0038 “โครงการความปลอดภัยเจ้าหน้าที่ ”
วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม 2557
ณ. สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 DSC 0134 “โครงการประเมินและทบทวนแผนยุทธศาสตร์สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด”
วันเสาร์ที่ 14-15 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2557
ณ. ห้องประชุมโรงแรมมาติน่า อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
 

รูปกิจกรรมอื่นๆ

งานสมาคม


เข้าสู่ระบบ


September 2014
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
152160
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
39
789
2201
144189
12626
23405
152160

Your IP: 54.166.173.147
Server Time: 2014-09-17 04:26:47

1

นายเมธี แตงจันทึก
ประธานกรรมการ

1

นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
ผู้จัดการ

webpdf

ดอกเบี้ยเงินกู้

ประเภท ดอกเบี้ย
ฉุกเฉินรายเดือน 7.65
สามัญทั่วไป 7.65
พิเศษปันผลรายปี 7.90
สามัญเพื่อโครงการพิเศษ 7.90
สามัญเพื่อสวัสดิการการศึกษา 7.65
สามัญค่าวิทยะฐานะ 7.65
สามัญเพื่อความมั่นคง 7.15
สามัญเพื่อโครงการรวบหนี้ 7.55
สามัญเพื่อทองคำ 7.65
สามัญเพื่อทัศนศึกษา 7.65
เงินกู้พิเศษ 7.65
พิเศษรวมหนี้ 7.55

ดอกเบี้ยเงินฝาก

ประเภท ดอกเบี้ย
เงินรับฝากออมทรัพย์ 3.50
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ1 3.75
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ2 4.00
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ3 4.25
เงินรับฝากออมทรัพย์พิเศษ4 3.50

เลขบัญชีสหกรณ์

bank1

ธนาคารกรุงไทย
สาขา สุรินทร์

เลขที่บัญชี 310-1-25286-5

bank2

ธนาคารออมสิน
สาขา สุรินทร์

เลขที่บัญชี 050931891472

bank3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
สาขา สุรินทร์

เลขที่บัญชี 010268074996

Joomla templates by Joomlashine