บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931891472
ธนาคารธนชาต สุรินทร์ 626-6-05220-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010268074996
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-520103 โทร. 044-530901 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 เปิดอาคารสำนักงาน
วันที่ 23 เมษยน 2559
ณ. ห้องประชุมสัตตบรรณ  โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน  อำเภอเมือง  จังหวัดสุรินทร์ 
 เปิดอาคารสำนักงาน
วันที่ 12 มีนาคม 2559
ณ สอ.คุรุสัมพันธ์ 
 วันเด็กแห่งชาติ59
วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ ‎2559
 วันเด็กแห่งชาติ59
วันที่ 9 มกราคม 2559
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสุรินทร์
ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
  ดูเพิ่มเติม
   

วีดิโอสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   3.35
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.85
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.60
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.85
ออมทรัพย์พิเศษ 3  4.10
ออมทรัพย์พิเศษ 4  3.35
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
 4.35

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 7.00
เงินกู้สามัญทั่วไป 7.00
เงินกู้สามัญ A.T.M. 7.00
เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง 6.50
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 7.00
เงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้ 6.75
เงินกู้พิเศษทั่วไป 7.40
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 7.00
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 6.25
เงินกู้พิเศษโครงการรวมหนี้ 7.00

ราคาน้ำมัน

อัตราแลกเปลี่ยน

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com