ฝ่ายจัดการ 

นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
ผู้จัดการ

นางสมสนิท ยอดอินทร์

นางสมสนิท ยอดอินทร์
รองผู้จัดการ

 

นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวอุราภรณ์ แก้วเหลี่ยมนางสาวอุราภรณ์ พิทเนอร์
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางรัศมี มรรคผลนางรัศมี มรรคผล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม
นางสาวพฤกษา ชูบุตร นางสาวพฤกษา ชูบุตร
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
 
น.ส.แววมณี  สมัญญาน.ส.แววมณี สมัญญา
เจ้าหน้าที่ธุรการ
นายอภิชน พิมพลีชัยนายอภิชน พิมพลีชัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม
 
นายอิสริยะ อรรถเวทินนายอิสริยะ อรรถเวทิน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นายประภาส พิศโสระ นายประภาส พิศโสระ
พนักงานขับรถยนต์
นางวันดี อินทร์หอมนางวันดี อินทร์หอม
พนักงานทำความสะอาด
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com