กำลังปร้บปรุง

ฝ่ายจัดการ 

นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
นางชัญญาวีร์ พ่อค้า
ผู้จัดการ

นางสาวอุราภรณ์ แก้วเหลี่ยม

นางสาวอุราภรณ์ พิทเนอร์
รองผู้จัดการ

 

นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา นางสาวเสาวภา ตีรวัฒนประภา
เจ้าหน้าที่บัญชี
นางสาวพฤกษา ชูบุตร นางสาวพฤกษา ชูบุตร
เจ้าหน้าที่การเงิน
นางรัศมี มรรคผลนางรัศมี มรรคผล
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม
นายอภิชน พิมพลีชัยนายอภิชน พิมพลีชัย
เจ้าหน้าที่สินเชื่อและสมาคม
น.ส.ธัญญรัตน์ สนุกล้ำน.ส.ธัญญรัตน์ สนุกล้ำ
เจ้าหน้าที่เงินฝาก
นายอิสริยะ อรรถเวทินนายอิสริยะ อรรถเวทิน
เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
นายประภาส พิศโสระ นายประภาส พิศโสระ
พนักงานขับรถยนต์
นางวันดี อินทร์หอมนางวันดี อินทร์หอม
พนักงานทำความสะอาด

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2562 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 17.75
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1120437

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com