สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ
-ทุพพลภาพโดยสิ้นเชิงและถาวร หมายถึง หย่อนกำลังที่จะประกอบการงานและไม่สามารถประกอบอาชีพใด ๆ ได้ตลอด อย่างน้อย 180 วันติดต่อกัน และไม่มีทางรักษาหายเป็นปกติได้ (โดยมีใบรับรองจากแพทย์ผู้ทำการตรวจหรือรักษา)
-ทุพพลภาพชั่วคราว หมายถึง หย่อนกำลังที่จะประกอบแรงงานใด ๆ หรือช่วยเหลือตนเองได้บ้าง และมีโอกาสรักษาหายได้ภายในเวลา 180 วัน (โดยมีใบรับรองจากแพทย์ผู้ทำการตรวจหรือรักษา)
 
สวัสดิการเงินสงเคราะห์สมาชิกประสบอุบัติเหตุและทุพพลภาพ  จ่ายเงินไม่เกิน 30,000  บาท

ที่

รายการ

จำนวนเงิน(บาท)

1

นิ้วมือหรือนิ้วเท้าขาด  จ่ายนิ้วละ 

2,000

2

อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งไม่ขาดหาย แต่หักต้องเสริมให้มีสภาพปกติและช่วยเหลือตัวเองได้     จ่ายรายละ

5,000

3

แขนขาดตั้งแต่ข้อมือข้างหนึ่ง หรือขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าข้างหนึ่ง หรือตาบอดข้างหนึ่ง(กรณีใด กรณีหนึ่ง)   จ่ายรายละ

10,000

4

อวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหาย ให้จ่ายตามมติคณะกรรมการเห็นสมควร   จ่ายรายละไม่เกิน        

10,000

5

ทุพพลภาพโดยชั่วคราว    จ่ายรายละไม่เกิน

10,000

6

แขนขาดตั้งแต่ข้อมือข้างหนึ่ง หรือขาขาดตั้งแต่ข้อเท้าข้างหนึ่ง หรือตาบอดทั้งสองข้าง(กรณีใด กรณีหนึ่ง)        จ่ายรายละ

20,000

7

เป็นบุคคลทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง     จ่ายรายละ

30,000

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 

 
วันที่ 13 กันยายน 2564
ณ สพม.สุรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 6 กันยายน 2564
ณ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 3 กันยายน 2564
ณ โรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดสุรินทร์
 
 
วันที่ 9 เมษายน 2564
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
อ.เมืองสุรินทร์  จ.สุรินทร์
 
 
วันที่ 23 มกราคม พ.ศ.2564
 
  ดูเพิ่มเติม
   
มาเป็นเศรษฐีเงินล้านกันเถอะ
เริ่มฝาก 4 เมษายน 61 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4 ต่อปี
ฝากเดือนละ 1 ปี 5 ปี 10 ปี 15 ปี 25 ปี 30 ปี
100 1,222.35 6,630.42 14,726.13 24,610.91 51,416.87 69,410.23
200 2,444.70 13,260.84 29,452.26 49,221.83 102,833.75 138,820.46
300 3,667.06 19,891.25 44,178.39 73,832.74 154,250.62 208,230.68
500 6,111.76 33,152.09 73,630.62 123,054.57 257,084.37 347,051.14
1000 12,223.52 66,304.18 147,261.31 246,109.15 514,168.74 694,102.28
1500 18,335.28 99,456.27 220,891.96 369,163.72 771,253.11 1,041,153.42
2000 24,447.08 132,608.35 294,522.62 492,218.29 1,028,337.48 1,388,204.56

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

วารสารสหกรณ์ฯ

2magazine jun 59

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2564 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
966020

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด          

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.80
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.05
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.30
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.80
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
 4.00

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.50
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.50
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.50
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com