ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์  จำกัด
ว่าด้วยสมาชิกสมทบ
พ.ศ. 2565
 
 
 

รายละเอียด

บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-512110 โทร. 044-512981,044-512982 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 

 
ณ หอประชุมรวมน้ำใจ โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 9 กรกฎาคม 2565
 
ณ สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด
วันที่ 04 กรกฎาคม 2565
 
ณ โรงเรียนสังขะ อ.สังขะ จ.สุรินทร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 
ณ โรงเรียนประสาทวิทยาคาร อ.ประสาท จ.สุรินทร์
วันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 
 
ณ โรงเรียนรัตนบุรี อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
 
 
ณ โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565
 
 
ณ โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
 
 
 
ณ โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
วันที่ 14 พฤษภาคม 2565
 
 
ณ โรงเรียนสุรวิทยาคาร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
 
 
 
ณ โรงเรียนสิรินธร อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
 
  ดูเพิ่มเติม
   

ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

วารสารสหกรณ์ฯ

2magazine jun 59

ปันผล/เฉลี่ยคืน

รายการ ปี 2564 ร้อยละ
ปันผล 6
เฉลี่ยคืน 21
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1006919

 

ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 

  

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับข่าวสารล่าสุดจาก สหกรณ์ออมทรัพย์คุรุสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์ จำกัด          

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   2.75
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.00
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.10
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4  2.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสมาชิก)
 3.20
ออมทรัพย์พิเศษ 4
(สำหรับสหกรณ์อื่น)ไม่เกิน
 2.75

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.50
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.50
เงินกู้สามัญค่าวิทยฐานะ
และค่าตอบแทน
6.50
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.50
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 5.50

 

ร้องเรียนหรือแจ้งข้อเสนอแนะ

JSN Epic template designed by JoomlaShine.com