บัญชีธนาคารสหกรณ์ฯ
สมาชิกที่ประสงคฺ์จะโอนเงินฝากหรือชำระหุ้น-หนี้เข้าบัญชีสหกรณ์ ท่านสามารถโอนเงินหรือเช็ค ผ่านบัญชีของสหกรณ์ที่ธนาคารต่าง ๆตามรายชื่อธนาคารและ เลขบัญชีประเภทออมทรัพย์ ดังต่อไปนี้
ธนาคาร
สาขา
เลขบัญชี
ธนาคารออมสิน สุรินทร์ 050931891472
ธนาคารธนชาต สุรินทร์ 626-6-05220-7
ธนาคาร ธกส. สุรินทร์ 010268074996
ธนาคารกรุงไทย สุรินทร์ 310-1-25286-5
โปรดแจ้งสหกรณ์พร้อมส่งสลิปรับฝากของธนาคาร ระบุเลขบัญชี ชื่อบัญชี ที่ต้องการนำฝาก/ชำระหนี้และแจ้งให้เจ้าหน้าที่การเงินทราบหรือส่งโทรสารพร้อมแจ้งรายละเอียดการนำฝากที่หมายเลข โทรสาร.044-520103 โทร. 044-530901 ก่อนเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำรายการโอน 

ภาพกิจกรรม

 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 13 เดือนมกราคม พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์,
พิพิธภัณฑ์จังหวัดสุรินทร์,
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 21
 การประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2560
วันเสาร์ที่ 23 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง จ.สุรินทร์
 สหกรณ์คุรุสัมพันธ์ฯ ร่วมสนับสนุนโต๊ะจีนเลี้ยงอาหารช้าง ประจำปี 2560
วันศุกร์ที่ 17 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560
ณ อนุสาวรีย์พระยาสุรินทรภักดีศรีณรงค์จางวาง อ.เมือง จ.สุรินทร์
  ดูเพิ่มเติม
   

วีดิโอสหกรณ์ฯ

อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก

 ประเภทเงินฝาก ร้อยละ 
ออมทรัพย์   3.15
ออมทรัพย์เกษียณมั่นคง  3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 1  3.40
ออมทรัพย์พิเศษ 2  3.65
ออมทรัพย์พิเศษ 3  3.75
ออมทรัพย์พิเศษ 4  3.15
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
 3.80
ออมทรัพย์พิเศษ 4
โครงการฝากที่นี่ดีแท้เหลา
(สำหรับสหกรณ์อื่น)
 3.85

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

 ประเภทเงินกู้  ร้อยละ
เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75
เงินกู้สามัญทั่วไป 6.75
เงินกู้สามัญ A.T.M. 6.75
เงินกู้สามัญเพื่อความมั่นคง 6.25
เงินกู้สามัญเพื่อการดำรงชีพ 6.75
เงินกู้สามัญโครงการรวมหนี้ 6.75
เงินกู้พิเศษทั่วไป 7.15
เงินกู้พิเศษปันผลรายปี 6.75
เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ 6.00
เงินกู้พิเศษโครงการรวมหนี้ 6.75
JSN Epic template designed by JoomlaShine.com